Yabancı Hakları Derneği

Hakkımızda

Yabancı Hakları Derneği …/…/……. tarihinde İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü ……….. faaliyet belgesi ile hizmetlerine başlamıştır.

Yabancı Hakları Derneği, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan başka ülke vatandaşlarının yurt içindeki haklarını korumak, derneğimize başvuran yabancıları hakları konusunda bilgilendirmek amacıyla kurulmuş bir kuruluştur. Dernek olmanın özünde var olan gönüllülük esası ile hizmet vermektedir.

2012 yılına kadar Türkiye sınırları içerisinde yaşayan yabancıların sayısı 1 milyon civarında iken dünya üzerinde yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle 2019’da toplamda yabancı sayısı 5 milyonu aşmış durumdadır. Kısa zaman içerisinde yabancı sayısındaki artış beraberinde birtakım sorunları da getirmiştir. Bu sorunların başında çalışma ve barınma gelmektedir. Barınma hakkı, insan olmaktan gelir. Her insan, insanca bir biçimde barınma hakkına sahiptir. Ancak bir insanın kendi ülkesi dışında farklı bir yerde barınabilmesi günümüzde büyük bir zorluktur. Çalışma hakkı da barınma hakkı gibi büyük bir öneme sahiptir. İnsanın geçimini sağlayabilmesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bir işte çalışması gerekir. Yabancıların bir işte çalışabilmesi için çeşitli bürokrasi kademelerinden gerekli izinleri alması gerekir. Sistemin gerekliliklerini bilmeyen bir yabancının bu işlemleri yapması uzunca bir zaman alıp kendisine büyük masraflara neden olacaktır.

Çeşitli nedenlerle ülkesinden yarılmış bazı yabancılar Türkiye Cumhuriyeti’nde vatandaşlık almak istemektedirler. Ancak mevcuttaki siyasi ortam, yabancılara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesini zorlaştırmaktadır.

Yabancı Hakları Derneği tüm bu sorunların gölgesinde Türkiye’de yaşayan vatandaşların haklarını korumak için varlığını sürdürmektedir. Yabancıların barınma, çalışma ve vatandaşlık alma işlemleri için kendilerine bir pusula olmakta herhangi bir çıkar sağlamadan yabancılara yol göstermektedir. Derneğimize başvuranların sorunları uzman hukukçularımız tarafından değerlendirilmekte ve hukuken başvurulacak çareler aranmaktadır. Bulunan çözümler başvurucularla paylaşılmaktadır.

Vizyonumuz

Yabancı hakları alanında yürüttüğü faaliyetlerle ulusal ve uluslararası alanda model alınan saygın bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Misyonumuz

Yabancı hakları alanında araştırmalar, incelemeler yapmak ve bu konuda yapılan çalışmalara destek vermek.

Yabancıların Türkiye’de karşılaştıkları güncel sorunlara ulusal ve uluslararası normlara uygun çözüm önerileri geliştirmek.

Yabancı haklarıyla ilgili başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği kurumları olmak üzere diğer tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde projeler yapmak.